Udlejningsejendomme

Prisliste bolig og erhverv

 

Prisen for ejendomsadministration af udlejningsejendomme, bolig og erhverv, tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

 

Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:

Prisliste vedr. ydelser, der afregnes efter medgået tid:

(bemærk at priserne er angivet inkl. moms)

 

Beskrivelse Timepris inkl. moms
Bogføring m.m. 625
Regnskabsmedarbejder 950
Administrator 950
Specialist (finansiering, lejeret m.m.) 1.375
Bygherrerådgivning 1.375
Servicemedarbejder 475
   
Aftentillæg pr påbegyndt time 500
   
Honorar for byggesager % af byggeomkostning
Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab 16 %
Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab 8 %
Byggesagsadministration 5 %
   
Bankskifte 3.500
   
Flyttesyn og fremvisning (ex moms)  
Indflyttersyn (Aarhus) 1.050
Indflyttersyn (udenbys) 1.245
Fraflytningssyn (Aarhus) 1.500
Fraflytningssyn (udenbys) 1.545