Værdier og målsætning

 

Laros har drevet ejendomsadministration gennem mere end 30 år. Vi har derfor et fantastisk solidt grundlag for at kunne definere de værdier og strategier, der skal til for at opnå fælles målsætninger, vi har udarbejdet for såvel Laros som for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi tror på, at vi når vores målsætninger bedst, når de er afstemt med vores omverden.

For at give vor virksomhed de bedste forudsætninger, er vi til stadighed på forkant med udviklingen, eksempelvis på lovgivningsområdet.

Således er virksomheden repræsenteret flere steder som lægdommer i boligretten og med bestyrelsesarbejde i grundejerbevægelsen.

Derudover som medlem af bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion/ hovedbestyrelse, hvor der arbejdes aktivt for at sikre vore klienter den bedst mulige varetagelse af de stillede opgaver.

 

 

Vision

 

Laros A/S sigter mod at blive et landsdækkende indenfor ejendomsadministration gennem organisk og muligvis strategisk vækst via opkøb eller joint venture. Vi har p.t. kontor i Århus men er stærk repræsenteret både i København, Odense, Kolding og flere andre steder i Danmark.

Vi arbejder på at gøre vores forhold til klienterne endnu tættere. Vi ønsker at være klientens foretrukne kontakt vedrørende rådgivning og bistand på ejendomsområdet. Vores vision er at være vore klienters totalleverandør inden for vores arbejdsområder.

 

Vi tror på, at et tæt samarbejde med klienterne bedst opnås gennem en kombination af personlige kundemøder og en veludviklet IT-platform, der giver kunderne mulighed for aktivt at deltage eller følge med i investeringen, hvad enten det gælder den løbende daglige drift eller specifikke udviklingsopgaver.

Over for vores egne leverandører og samarbejdspartnere vil vi videreudvikle relationer til gavn for alle parter. Vi vil forsat sørge for, at deltagere i vores netværk udvælges i overensstemmelse med vore klienters ønsker om pris og kvalitet.

Vores medarbejdere er karakteriserede ved faglig dygtighed, spidskompetencer inden for minimum ét af vores primære arbejdsområder og ved at udvise initiativ. Derudover er medarbejderne villige til at ændre på deres måder at løse opgaver, de arbejder selvstændigt og forstår værdien af teamwork, hvor deling af viden, ansvar og opgaver er en forudsætning for vore ydelsers høje kvalitet.