Flyttesyn

 

Vi har stor erfaring med afholdelse af ind- og fraflytnigssyn i forbindelse med lejerskifte

 

Ved opsigelser af lejemål, tilbyder vi at stå for hele processen, lige fra indkaldelse til fraflytningssynet, håndtering af istandsættelse efter fraflytning samt efterfølgende gennemførelse af indflytnignssynet.

 

I hele processen er vi naturligvis meget opmærksomme på, at alle formelle regler i lejelovgivningen overholdes, herunder naturligvis også, om lejeforholdet er etableret før eller efter den nye lejelov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2015.

 

Alle indflytningssyn og fraflytningssyn gennemføres via iPad, hvorefter der generes en elektronisk rapport med billeddokumentation og underskrifter, som herefter sendes til alle relevante parter, fx lejerne, håndværkere, administrationen eller udlejer.

 

Ved flyttesyn håndteres følgende:


Indkaldelse under hensyn til lovgivningens frister m.v.

Gennemførels af syn via iPad

Igangsættelse af istandsættelsen

Fremsendelse af elektronisk rapport til alle relevanter parter

Godkendelse af istandsættelsesomkostninger

 

Vil du have et tilbud eller har du spørgsmål, så kontakt vores ansvarlige for ejendommsservice; Hans Henrik Kongsted på email hhk@laros.dk eller teleon 2880 3880.

 

flyttesyn