Ejer- og andelsboligforeninger

Prisliste

 

   

Prisen for ejendomsadministration af ejer- og andelsboligforeninger, tager udgangspunkt i den enkelte foreningers behov. Priser der ikke er indeholdt i en administrationsaftale, afregnes efter følgende satser:

Prisliste vedr. ydelser, der afregnes efter medgået tid:

(bemærk at priserne er angivet inkl. moms)

Beskrivelse Timepris inkl. moms
Bogføring m.m. 625
Regnskabsmedarbejder 950
Administrator 950
Specialist (finansiering, lejeret m.m.) 1.375
Bygherrerådgivning 1.375
Servicemedarbejder 475
   
Aftentillæg pr påbegyndt time (efter kl. 16) 600
   
Honorar for byggesager % af byggeomkostning
Projektering inkl. teknisk bistand og byggeadministration samt afsluttende regnskab 16 %
Projektansvar inkl. byggesagsadmininistration samt afsluttende regnskab 8 %
Byggesagsadministration 5 %
   
Generalforsamlinger  
Fast timepris pr. påbegyndt time 955
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 16) 1.500
Udenfor normal åbningstid (fast tillæg efter kl. 19) 2.500
(Tillæg bestemmes efter sluttidspunkt)  
   
Ejendomsmælgerskema (ejer eller andel) 3.375
Administration af fælleslån 20 kr. /md/deltager
Førindfrielse af fælleslån (ejer betaler) 1.250
   
Overdragelse andelsboliger  
1) Komplet handel inkl. kontrol af maksimalpris 8.800
eller:  
2)Kontrol af eksternt udarb. købsaftale m.m. 6.750
   
Begge typer (1 eller 2) indeholder:  
- Gennemgang af købsaftalen, indstilling til underskrift ved bestyrelsen

- Udarbejdelse af skema 1 iht. bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 (nøgletal for andelsboligforeningen)

- Udarbejdelse af skema 2 iht. bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2015 (nøgletal for andelsboligen)
- Kontrol af andelsboligbogen for pant, udlæg m.v.

- Afregning af salgsprovenu, herunder modregning for evt. restancer, ekstra acontoforbrug, m.m.

- Nødvendig korrespondance med pengeinstitut, advokat m.v.
 
Ved ændring eller annulleret handel
Ændring af købsaftale 800
Rabat intern overdragelse (uden afregning af købspris) -2.500
Annulleret salg (efter 6 måneder( / ny købsaftale 1.600
   
   
Web-assistance og webudvikling (Laros CMS)  
Årligt grundgebyr (inkl. ajour efter ordinær GF) 1.500 kr. / år
Timeløn, opdatering af hjemmeside (Laros CMS) 900 kr. / time
Webudvikling 1.250 kr. / time
   
Øvrige ydelser  
Bankskifte/skift af pengeinstitut og ændring ved Nets 3.500