Andelsboligforeninger

Derfor skal du vælge Laros som administrator

 

Vi har gennem årene arbejdet målrettet på at udvikle vores forretningssystemer, sådan at vi i dag kan tilbyde markedets bedste administrationsløsning.


 

Vores kunder får en fast kontaktperson, der har det fulde overblik over kundens ejendomme, inklusive bogholderi og regnskab.


 

Vi tilbyder online adgang til vores kunder, så de har adgang til egne data døgnet rundt.


 

Vi har investeret meget i den nyeste it, så vores interne processer er så automatiserede og fejlfri som muligt.


 

Vi bruger vores volumen til at skaffe vores kunder gode rammeaftaler på fx forsikringer, varmeregnskaber og energimærkning.


 

Vi tilbyder en komplet løsning, som udover den daglige økonomiske og juridiske rådgivning også omfatter bl.a. byggeteknisk rådgivning, finansiel rådgivning og ikke mindst ejendomsservice ude på ejendommen.


 

 

ejendomsadministration

 

Til vores kunder i ejerforeninger, andelsboligforeninger og karrélav har vi udvalgt 8 basisydelser, som er indeholdt i vores standardkoncept.

 

Eksempel på ejendomsadministration omfatter

 

Månedlige opkrævninger via NETS (PBS).

Restancekontrol / påkrav og evt. ekslusion (efter bestyrelsens ønske).

Vand- og varmeregnskaber og jusering af aconto-forbrug.

Løbende bogføring og afstemninger.

Udsendelse af saldobalancer til bestyrelsens orientering.

Årligt drifts- og likviditetsbudget.

Årlige reguleringer af fællesudgifter m.v.

Årsregnskab og opgørelse af egenkapital/grundfond/andelskrone.

Naturligvis tilbyder vi et væld af andre ydelser, som kan medtages i den løbende administrationsaftale. Vi deltager også gerne på generalforsamlinger, herunder fremlægger budget, årsregnskab eller fungerer som dirigent eller referent.

Prisliste - ydelser udover normalt admininistrationshonorar

 

Kontakt Laros og få et tilbud nu!