Andelsboligforeninger

Derfor skal du vælge Laros som administrator

 

I Laros er vi stolte af at kunne tilbyde et velafprøvet og gennemtænkt koncept til alle former for andelsboligforeninger.

Vi tror på, at vi når vores målsætninger bedst, når de er afstemt med vores omverden.

 

ejendomsadministration

 

Vi har med 30 år i ejendomsbranchen et solidt grundlag for at kunne samle trådene for foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer, hvad enten det gælder de daglige rutiner eller rådgivning til foreningen. Vi administrerer i øjeblikket andelsboligforeninger og ejerforeninger især i Århus og København men er også repræsenteret flere andre steder i landet.

Vi har optimeret vores interne arbejdsprocedurer og har en veludviklet IT-platform, hvilket er med til at sikre optimal sammenhæng imellem pris og kvalitet.

Til vores kunder i ejerforeninger, andelsboligforeninger og karrélav har vi udvalgt 8 basisydelser, som er indeholdt i vores standardkoncept.

 

Eksempel på ejendomsadministration omfatter

 

Månedlige opkrævninger via NETS (PBS).

Restancekontrol / påkrav og evt. ekslusion (efter bestyrelsens ønske).

Vand- og varmeregnskaber og jusering af aconto-forbrug.

Løbende bogføring og afstemninger.

Udsendelse af saldobalancer til bestyrelsens orientering.

Årligt drifts- og likviditetsbudget.

Årlige reguleringer af fællesudgifter m.v.

Årsregnskab og opgørelse af egenkapital/grundfond/andelskrone.

Naturligvis tilbyder vi et væld af andre ydelser, som kan medtages i den løbende administrationsaftale. Vi deltager også gerne på generalforsamlinger, herunder fremlægger budget, årsregnskab eller fungerer som dirigent eller referent.

Prisliste - ydelser udover normalt admininistrationshonorar

 

Kontakt Laros og få et tilbud nu!