Midlertidige tiltag grundet Corona

 
 

Med baggrund i regeringens anbefalinger om at i videst muligt omfang at passe på hinanden, etablere hjemmearbejdspladser og minimere fysisk kontakt, indfører vi nogle midlertidige tiltag i Laros.

 

Vores medarbejdere har løbende fået opsat hjemmearbejdspladser, og vi er i den kommende periode kun på kontoret i skiftehold.

 

Vores arbejdsstyrke er ikke nedsat i perioden, blot omplaceret.

 

Af samme praktiske årsag, vil vi midlertidigt tilpasse vores kontors telefontider til kun at holde åbent i perioden fra kl. 11-12. Der henstilles til, at man uden for dette tidsrum skriver en mail til sin administrator eller til info@laros.dk. Har du en eller flere sager kørende, som kræver nærmere drøftelser i telefonen, så tag fat i din administrator og få et direkte nummer.

 

Vores nødtelefon/døgnvagt er naturligvis åben som altid.

 

Annoncering, fremvisninger, flyttesyn osv. fortsætter naturligvis som sædvanligt.

 

I relation til vores ejer- og andelsboligforeninger har vi lavet en anbefaling omkring afvikling af årets generalforsamlinger. Denne kan læses her: Corona og Generalforsamlinger 2020.

 

I takt med eventuelle nye tiltag, vil vi løbende skrive ud, og vi glæder os til at genoptage en hverdag med jer igen.

 

Vi håber, I alle vil tage godt imod vores forsøg på at yde vores bidrag til vores fælles ansvar.

 

 

Med venlig hilsen

Morten Holst Aaen
Indehaver, adm.dir.